บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ( หญิง/ชาย ) เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557

คุณสมบัติโดยสังเขป
  • ชาย - หญิง อายุ 15 - 18 ปี จบ วุฒิ ม.3
  • ที่มีความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว และมีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 4 (มาตรฐานสากล)

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือจำนวน 16 คน เป็น ชาย 12คน หญิง 4 คน ตามเครื่องมือดนตรี ดังนี้
   1 Bb Clarinet จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
   2 Alto Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   3 Tenor Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   4 Trumpet จำนวน 2 คน (ชาย)
   5 French Horn จำนวน 1 คน (ชาย)
   6 Trombone จำนวน 1 คน (ชาย)
   7 Euphonium จำนวน 1 คน (ชาย)
   8 Tuba จำนวน 1 คน (ชาย)
   9 Viola จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
   10 Piano จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   11 Guitar จำนวน 1 คน (ชาย)
   12 Electric Bass จำนวน 1 คน (ชาย)
   13 Percussion จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง) 
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2557
สมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com  สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว