บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครกองหนุนเพื่อบรรจุเข้าราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  • เสมียนพิมพ์ดีด  จำนวน 2 อัตรา
  • นายสิบธุรการและกำลังพล และนายสิบบำรุงความรู้  จำนวน 2 อัตรา
  • พลสูทกรรม  จำนวน 2 อัตรา
  • พลขับรถ จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร(โดยสังเขป)
อายุ 18- 30 ปี เพศชาย
บิดา มารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ผู้สมัครที่มีประวัติอาญากรรม และไม่กรอกใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าแจ้งข้อมูลเท็จ จะสงวนสิทธิ์ไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนการบรรจุภายหลังได้
ไม่เป็นผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือประพฤติตัวเป็นภัยสังคม
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
ไม่เป็นนายสิบกองหนุน ยศจ่าสิบตรี จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เสมียนพิมพ์ดีด  นายสิบธุรการและกำลังพล และนายสิบบำรุงความรู้  พลสูทกรรม ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับม.ปลาย (ม.6)  รับเฉพาะทหารกองหนุน
  • พลขับรถ ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับม.ต้น (ม.3)ขึ้นไป  รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุ 22-30 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมขนส่งทหารบก มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-15 ส.ค. 55 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเอง ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15ต.หนองจิก อ.บ่อทอง จว.ปัตตานี ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 โทร 073-424021 โทร ทบ. 43711-12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 ส.ค. 55 เวลา 1000 ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15ต.หนองจิก อ.บ่อทอง จว.ปัตตานี
กำหนดการสอบคัดเลือก 17-20 ส.ค. 55
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 21 ส.ค. 55
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่