บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ 15 มกราคม - 4 มีนาคม 2558

โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558
คุณสมบัติผู้รับสมัครโดยสังเขป
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 
  • เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15 - 17 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2553), สัญชาติไทย
  • มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร 
  • ไม่มีโรคต้องห้าม, ขนาดร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ 
  • ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 

กำหนดสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ ภาควิชาการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
เป็นการทดสอบความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ 240 คะแนน, วิชาคณิตศาสตร์ 240 คะแนน,
วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 60 คะแนน
ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบรองสอง ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558 ที่ โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475  3995 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  รร.นร.