บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมขนส่งทหารบกรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 60 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งประจำ กรมขนส่งทหารบก(พลขับรถ) จำนวน 60 อัตรา
เมื่อผ่านหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ณ โรงเรียนทหารขนส่ง กรมขนส่งทหารบก จะปรับย้ายไปรับราชการในส่วนกลางและภูมิภาคต่อไป
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • รับสมัครทหารกองหนุนหรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5
  • อายุ 22-27 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร
  • การศึกษา ม.ปลาย / ปวช.
  • งดรับทหารกองหนุน ยศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ.กลับเข้ารับราชการ
รับสมัครตั้งแต่ 17-26 เม.ย. 56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่