บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสรรพาวุธทหารบกรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่ม 1 ชกท.ช่างยานยนต์    15 อัตรา
กลุ่ม 2
  • ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพวุธ 13 อัตรา
  • ชกท.ช่างอาวุธ 12 อัตรา
  • ชกท.ส่งกำลังกระสุน 10 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • เพศชายอายุ 18-25 ปีบิรบูรณ์
  • ทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วต้องเป็นคนจำพวก 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจเลือกต้องไม่จัดอยู่ในคนจำพวก 2 และไม่เข้ารับการตรวจเลือกในปี 2556
  • ไม่รับสมัครผู้ผ่อนผันการตรวจเลือก
  • จบการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช.
  • ชกท.ช่างยานยนต์ จบการศึกษา ปวช. สาขา ช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพวุธชกท.ช่างอาวุธ และ ชกท.ส่งกำลังกระสุน จบการศึกษา ม.ปลายหรือ ปวช.
รับสมัคร 22-24 เม.ย. 56 แหส่งสมาคม กรมสรรพวุธทหารบก ถ.ทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่