บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวการสมัครสอบคัดเลือก(ลูกจ้าง พนักงานราชการ)ในส่วนของกองทัพเรือในห้วงนี้

กรมการแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง  
ประกอบด้วย 
1.ตำแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญา สาขาการศึกษาปฐมวัย ,สาขาพัฒนาเด็ก,สาขาอนุบาลศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ 
2.ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า 
3.ตำแหน่ง พนักงานซักรีด วุฒิการศึกษา ภาคบังคับ สามารถอ่านออกเขียนได้ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้สนใจสามารถ ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ในวันเวลาราชการ (0830 – 1600) ที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ 1 ในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2รูป อัตราค่าจ้าง เป็นไปตามที่กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 24752599 หรือ 0 2477 2067 ในวันเวลาราชการ


กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ตำแหน่งช่างรอกและการอู่
  1. เพศชายอายุ 18-35 ปี พ้นภาระทางทหารแล้ว
  2. การศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
  3. รับสมัคร ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่