บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2556


ประกาศผลสอบวิชาการ
(admin จะนำมาอัพเดทในข่าวนี้)