บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แจ้งข่าวการรับสมัครสอบเข้ารับราชการ กับกองทัพอากาศประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)


ผู้สมัครสอบทุกท่าน รูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครสอบต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ลักษณะของรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไป)
2. ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ชัดเจน)
3. ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายรูป)
4. ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป
5. ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง
อนึ่ง เมื่อ upload รูปภาพแล้ว ควรตรวจสอบรูปถ่ายของท่านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครในขั้นต่อไป