บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้สอบได้ตัวสำรองประจำปีงบประมาณ 55 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 56

1. การตัดเครื่องแบบตามตัวอย่างที่แนบ 
1.1 ผู้ที่มี สด.3, สด.8 หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารทั้ง ชาย และ หญิง ให้ตัดเครื่องแบบ จ่าอากาศตรี 1.2 สำหรับบุคคลที่ไม่มี สด.3, สด.8 และไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหาร ให้ตัดเครื่องแบบ
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
2. กรมกำลังพลทหารอากาศ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 27 ธ.ค.55 ทางเว็บไซด์ กพ.ทอ. (www.person.rtaf.mi.th) เพื่อแจ้งให้ทราบกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการ (ประมาณต้นเดือน ม.ค.56) ต่อไป

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/