บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทบ. ปี 2556


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลชายอายุ 14-17 ปี วุฒิม.3 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัคร
  • ทางไปรษณีย์ วันที่ 14 ม.ค. - 15 ก.พ. 56
  • ทาง Internet วันที่ 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 http://register.crma.ac.th/Precadet56Net/Temp/index.asp
  • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 13 มี.ค. 56 (พร้อมขายใบสมัคร ที่รร.นายเรืออากาศ กทม.)