บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2555 ผลัดที่ 2/55 (ครั้งที่ 5)

ให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาและเข้ารับการศึกษาในวันที่ 11 
ธ.ค. 55 เวลา 0800-1530 ณ รร.นนส.ทบ.ค่ายธนะรัต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ ฝ่ายกำลังพล รร.นนส.ทบ.โดยตรง
ดูรายละเอียดได้ที่นี่  
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   ยศ.ทบ.