บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
  • พนักงานทางสาย กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
28 พฤศจิกายน 2555 ณ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หรือ www.comm.rtaf.mi.th
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  www.comm.rtaf.mi.th