บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2556

ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2556

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1ตำแหน่ง เสมียน (ชกท. 710) ศร.(อัตรา ส.อ.) เหล่า ร.จำนวน 1 อัตรา
1.2ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท. 541) รพ.ค่ายธนะรัตน์ (อัตรา ส.อ.) เหล่า พ.จำนวน 1 อัตรา
1.3ตำแหน่ง พลขับ (ชกท. 640) ศร.(อัตรา ส.อ.) เหล่า ขส. จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัตรโดยสังเขป
1.ข้อ 1.1 และ 1.2 รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนประเภท 1 อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด 2534-2535 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.
2.ข้อ 1.3 รับทหารกองหนุนประเภท 1 มีความรู้ด้านซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และมีใบขับขีรถยนต์ อายุ 22-30 ปีบริบูรณ์ ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กก.
การศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 พ.ย.55  ณ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
สอบคัดเลือก 13 ธ.ค. 55 ณ ห้องเรียนห้องหมายเลข 6 กองการศึกษา รร.ทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศผลสอบ 14 ธ.ค. 55 ณ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เวลา 0900 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 032-542 455-8 ต่อ 54014,54016
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ศูนย์การทหารราบ http://www.infantry-center.com