บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน พลอาสาสมัคร และพนักงานราชการ

มณฑลทหารบกที่ 24  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน  1  ตำแหน่ง
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

มณฑลทหารบกที่ 24 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา  (อัตรา สิบเอก) จำนวน  1  ตำแหน่ง 
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

มณฑลทหารบกที่ 24   มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 24 (อัตราพลอาสาสมัคร) จำนวน  1  ตำแหน่ง 
รับสมัครวันที่ 22-30 พ.ย.55 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร มณฑลทหารบกที่ 24 http://www.mtb24new.mtb24.net