บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศ ประกาศสถานที่สอบภาควิชาการ การสอบ


กองทัพอากาศ ประกาศสถานที่สอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการปี 55
ประกาศสถานที่สอบ
การสอบเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2555
รอบแรก (ภาควิชาการ)

วันอาทิตย์ที่ 8  เมษายน 2555 เวลา 1300 - 1600 น.

Click เลือกประเภทตำแหน่งที่ท่านสอบ


1.  หลักฐานที่ต้องนำมาด้วยทุกท่าน คือ บัตรสอบ  และ  บัตรประจำตัวประชาชน
*** ผู้เข้ารับการสอบทุกท่าน ***
*** ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ  2 ชั่วโมง   เพื่อจะได้เข้าห้องสอบทันเวลา  ***
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้น เกิน 20 นาที

- ผู้สมัครทางไปรษณีย์  ในกรณีไม่ได้รับบัตรสอบทางไปรษณีย์ให้นำรูปถ่าย 2 ใบ มาติดต่อที่กองอำนวยการ
- ผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต   พิมพ์บัตรสอบได้จากที่นี่ ( หมายเหตุ    ถ้าระบบไม่แสดงข้อมูล ให้ กด ctrl + F5 ก่อนใส่เลขประชาชน )
2.  ผู้เข้ารับการสอบจะต้องนำ ดินสอ 2B มาใช้ทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบ เท่านั้น
3.  ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
4.  ห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด (ยกเว้น รหัสตำแหน่ง ๑๐๑๓ , ๑๑๑๑ , ๑๑๒๓ และ๑๑๗๓  สามารถนำเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาที่ไม่มีฟังก์ชั่นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้าห้องสอบได้ ) 
5.  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)
6.  หากผู้เข้าสอบทำการทุจริต จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
*** ผู้ที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ติดต่อได้ที่  02 534 1226  , 02 534 1253   
แผนที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การเดินทางไป ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แผนที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก
การเดินทางไป ม. รามคำแหง หัวหมาก

รายละเอียดจาก http://www.person.rtaf.mi.th/RTAF55/index.htm