บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ปี 55
  • กลุ่มที่ 1   
101    102    103     104     105    106    107    108    109        
  • กลุ่มที่ 2
 210    211    212     213     214    215    216    217    218  219    220
  • กลุ่มที่ 3   
321    322                           
  • กลุ่มที่ 4   
423                            
  • กลุ่มที่ 5   
524                                                                                                                                         

ผู้ที่ได้รับประกาศรายชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองให้รายงานตัว
วันที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 0800-1000 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ