บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 47


ข่าวจากกรม ทพ.47 ติดตามได้ที่ เฟจเพ็จของกรมฯ นะครับ http://www.facebook.com/BlackArmy.47
"เปิดรับใบสมัครตลอด ทั้งปีนะครับ เมื่อถึงวันคัดตัวจะรวบรวมใบสมัครในรอบนั้น ๆ แล้วส่งใบเรียกตัวมาคัดตัว จำนวนจะแล้วแต่กำลังพลออกไปในแต่ละรอบไม่แน่นอน โดยเฉลี่ย ๆ ก็ 4 - 5 เดือนจะมีการคัดตัวสักครั้ง"

เมื่อมาคัดตัวแล้วผ่านจะเริ่มทำการฝึกในเช้าวันต่อไปดังนั้นต้องเตรียมปัจจัยของใช้เพื่อมารับการฝึก ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านก็กลับบ้านไว้ส่งใบสมัครมาได้ใหม่ในรอบต่อ ๆ ไปครับ...

***จำนวนที่รับในแต่ละรอบประมาณ 40 - 50 คนทั้งนี้ถ้าทำเต็มที่ได้เกินเกณฑ์ที่ต้องการถึงไม่ผ่านรอบนี้ก็จะมีโอกาสเรียกมาเสริมในรอบต่อไปนะครับ ***