บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลการสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบแรก

ประกาศผลการสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการสอบรอบสอง ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทุกคนต้องทำการสอบรอบสอง ดังนี้ 
๑.๑ ตรวจสุขภาพ (ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น.) และทดสอบสุขภาพจิต (ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – จนแล้วเสร็จ) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
๑.๒ สอบความเหมาะสม ที่โรงเรียนนาวิกเวชกิจภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ ทหารเรือ และสอบพลศึกษา ที่สระว่ายน้ำและสนามกีฬา ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - จนแล้วเสร็จ
๑.๓ กำหนดวันสอบ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๕๕ และ วันอังคารที่ ๒๗ มี.ค.๕๕ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ จะทำการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา
๑.๔ กำหนดวันสอบ ในวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๕๕ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มี.ค.๕๕ ชุดที่ ๓ และชุดที่ ๔ จะทำการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา กำหนดวันสอบ เป็นไปตามตารางข้างล่างนี้ ผู้มาช้ากว่ากำหนด หรือไม่มาสอบ ถือว่าสละสิทธิ์