บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยข่าวกรองทางทหาร รับสมัครพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 55

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • รอง หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล.(ชกท.๙๓๑๖) (อัตรา ร.ท.) คุณวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (วิชาเอกภาษาเขมร หรือวิชาโทภาษาเขมร) จำนวน ๑ อัตรา
 • รอง หน.ชุดซักถาม หน่วย ขกท.กองพล.(ชกท.๙๓๑๖) (อัตรา ร.ท.) คุณวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (วิชาเอกภาษาเวียดนาม หรือวิชาโทภาษาเวียดนาม)จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
ทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนเพศชาย อายุ 22-35 ปีบริบูรณ์
ทหารกองเกิน 22 - 29 ปีบริบูรณ์
ต้องเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารหรือผ่านการศึกษาวิชาทหารเรียบร้อยแล้ว
รูปร่างลักษณะ และไม่เป็นโรคที่ขัด พรบ.รับราชทหาร ต้องมีขนาด 160 ซม.รอบอก 76/79 ซม.
สำเร็จ ป.ตรี หรือสูงกว่าในปริญาทุกสาขา(วิชาเอกภาษาเขมร หรือวิชาโทภาษาเขมร)(วิชาเอกภาษาเวียดนาม หรือวิชาโทภาษาเวียดนาม)
กำหนดการ
 • จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 12 มี.ค. 55- 6 เม.ย. 55 ส่งธนานัติสั่งจ่ายในนาม พ.ท.ศิรพล ปิตุทิพย์ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ถ.อำนวยสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 180 บาท พร้อมชื่อที่อยู่ ที่ชัดเจน(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
 • จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร หน่วยข่าวกรองทางทหาร ตั้งแต่ 12 มี.ค. 55- 6 เม.ย. 55 เวลา 0800-1630 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ 10 เม.ย. 55 เวลา 0830 ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ 23 เม.ย. 55 เวลา 0900
 • ประกาศผลสอบทางวิชาการ 25 เม.ย. 55 ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • ตรวจโรค 26 เม.ย. 55 โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
 • ทดสอบจิตเวช 27 เม.ย. 55 โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
 • ทดสอบร่างกาย 30 เม.ย. 55 0730 ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร การแต่งกายชุดกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ(เชิงลึก) 2 พ.ค. 55 0900 ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • สอบสัมภาษณ์ปากเปล่า 3 พ.ค. 55 0900 ณ หน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย (รออนุมัติจาก กพ.ทบ.)
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกวิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์/ความรู้ทั่วไป และวิชาเฉพาะสาขา(ระดับพื้นฐาน)
ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยข่าวกรองทางทหาร เลขที่ 145 ถ.อำนวยสงคราม แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 0-2243-3201-2 ต่อ 88310,88313