บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

จังหวัดทหารบกสระแก้ว รับบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ปี 55

รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ
จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พนักงานบริการ  1 อัตรา
  • พนักงานการเงินและการบัญชี  8 อัตรา  
  • พนักงานสูทกรรม  1 อัตรา 
  • พนักงานช่วยการรักษาพยาบาล  2 อัตรา  
  • พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์  1 อัตรา
อายุที่รับสมัคร 18-40 ปี
รับสมัครวันที่ 27 ก.พ. - 9 มี.ค. 55 ณ ฝ่ายกำลังพลจังหวัดทหารบกสระแก้ว ค่ายสุรสีหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สอบวันที่ 13 มี.ค. 55 สโมสรนายทหารค่ายสุรสีหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่