บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมป่าไม้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน

ภาพจาก มูลนิธิโลกสีเขียว
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
รายละเอียดตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานป่าไม้
อัตราเงินเดือน :     11,500-12,650 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     19 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่      
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สมัครออนไลน์ https://forest.thaijobjob.com/201709/index.php
ที่มาข้อมูลข่าวสาร
กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900