บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบพนักงานราชการ (ชาย,หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 อัตรา


ตำแหน่งที่รับสมัคร
คุณสมบัติโดยสังเขปเพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี  ยกเว้นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทหารรับสมัคร แต่วันที่  7 - 15  ก.ย. 60 ณ แผนกจัดการกำลังพล กองกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารบก
เลขที่ 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์   02241-4068 - 9 ต่อ 89013

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทหาร จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
2.พนักงานแปลและล่าม จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
3.พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
4.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
5.พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ชาย,หญิง)
6.พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)

ชายสูง 150 ซม.ขึ้นไป รอบอก 76/79  พ้นภารทางทหารแล้ว(ไม่รับคนจำพวก 2,3 และ 4)
หญิงสูง 150 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารบก