บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร บุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. 
ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตราจำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 55
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี(เกิดหระหว่า พ.ศ.2525-2507)
  • ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  • ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556
หลักฐานในการรับสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 3x5 (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัตรประชาชน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาล ของรัฐ)
6.หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุน ใช้ สด.8 ,ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43,ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9
ติดต่อสอบถาม 073-485 022, 082 4440853 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาได้ ตามที่อยู่  ฉก.ทพ.44 ม.1 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190 ตั้งแต่บัดนี้ครับ - 31 ก.ค.55 นี้นะครับ
ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?wk771ahouyu8dn9
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมทหารพรานที่ 44