บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพราน 46 รับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)

คุณสมบัติและรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
1. สัญชาติไทย มีอายุ 21 - 30 ปี (พลเรือนผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3
3. สุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย
4. รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย.60 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
    ณ กรม ทพ.46 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จว.นราธิวาส 
    โทร.073-709-736-7
5. รายละเอียดเพิ่มเติม ตามภาพที่แนบ