บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

มณฑลทหารบกที่ 24 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ผู้ช่วยหัวหน้าคลัง จำนวน 1 อัตรา
2.รองผู้บังคับหมู่ จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
สอบคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบภาควิชาการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
สถานที่รับสมัครสอบ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี