บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

มณฑลทหารบกที่ 32 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในส่วนของ มณฑลทหารบกที่ 32 และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่ง  ช่างกล มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง  พนักงานบริการ มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
3.ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 2 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่ง  เภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่ง  พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 1 อัตรา
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2560 #ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 ) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ที่มาข้อมูลข่าวสาร เพจมณฑลทหารบกที่ 32 www.facebook.com/ictmc32