บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

เอกสารอ่านสอบ พรบ.เกี่ยวกับทหาร ที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการทหาร

รวม พรบ.เกี่ยวกับทหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล่า
*** กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) และ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี)