บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

เอกสารอ่านสอบ สายงานสารบรรณ เพื่อการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการทหารตำรวจ

ตำแหน่งที่ใช้วิชาเหล่านี้สอบ ได้แก่ เสมียน นายสิบธุรการ เสมียนสัสดี เป็นต้น
    SaveSave