บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบกรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็น นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายทหารประทวน (ชาย) ตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน 1 อัตรา 
(สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต)
2. นายทหารประทวน (ชาย) ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติโดยสังเขป
1.ทหารกองหนุนอายุ 18-30 ปี
2.ตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
3.ตำแหน่ง ช่างไม้ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย.2559 ณ กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 มิ.ย.2559  

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมการเงินทหารบก