บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 22 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย

กองทัพภาคที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธ.ค. 58


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ก.ค. 58 เวลา 0800 -1630 เว้นวันหยุดราชการที่ บก.กรม ทพ. 22 ค่ายสุรนารี จว.น.ม.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044 246 311