บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 157 อัตรา

โดยหน่วยที่รับสมัครดังต่อไปนี้
1.กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 23 อัตรา
2.กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 28 อัตรา
3.กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 73 อัตรา
4.กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 16 อัตรา
5.กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 14 อัตรา
6.หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 3 อัตรา

 
คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป
1.มีสัญชาติไทย
- ชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ไม่เกิน 30 ปี (งดรับชายที่เกิดปี 2537 ที่จะเข้ารับการคัดเลือกทหาร)
- หญิง อายุตั้งแต่ 17 ปี ไม่เกิน 30 ปี โสด(ไม่มีพันธะทางครอบครัว)
2.ความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 (ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า จะใช้คุณวุฒิมาเรียกร้องการบรรจุตามคุณวุฒิของตนไม่ได้)
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 20 ม.ค.58

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่