บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

จังหวัดทหารปกปัตตานีรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการอัตราสิบเอก จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครได้แก่
1. พนักงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เสมียนการเงิน จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พลขับ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ม.ค. 2558 ณ ฝ่ายกำลังพล จังหวัดทหารบกปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ดูรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้