บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ทั้งชาย/หญิง


ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษา นสศ. จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ.จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 • สัญชาติไทย
 • งดรับผู้ต้องเข้าตรวจเลือกทหารในปี 2558
 • พนักงานธุรการ  เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์
 • พนักงานบริการ เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
 • พนักงานการเงินและบัญชี ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี การศึกษา ปวช. หรือเที่ยบเท่าพานิชยการ สาขาการบัญชี มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์  
 • พนักผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กอง พธ.สกอ. หญิงโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18-25 ปี การศึกษา ม.ปลายหรือเที่ยบเท่า มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ และเย็บปักถักร้อย  
รับสมัคร 10 - 18 พ.ย. 2557 ณ กองบัญชาการ ศูนย์สงครามพิเศษ (ห้องประชุมหมายเลข 3 ) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร 036-421-709 ตั้งแต่เวลา 0830-1600 (เว้นวันหยุดราชการ)