บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง /ชาย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ


กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา
  • คุณสมบัติโดยสังเขป เพศหญิง อายุ  18 - 30 ปี บริบูรณ์ การศึกษา ปวช.พานิชยกรรม

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. - 17 ต.ค. 57 ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ใน บก.ทบ.
-------------------------------------------------
กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติโดยสังเขป เพศชาย ทหารกองหนุน อายุ  18 - 30 ปี บริบูรณ์ การศึกษา ปวช.พานิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่นต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
 
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 19 ต.ค. 57 ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ใน บก.ทบ.