บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กองบิน 2  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่รับสมัคร (รับสมัครเฉพาะเพศชาย)
  • ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานทางสาย กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งช่างไม้ กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งช่างประปา กองบิน 2 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
อายุ 18 ปี ขึ้นไป พ้นภาระทางทหารแล้ว
  • ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กองบิน 2ชาย วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง
  • ตำแหน่งพนักงานทางสาย กองบิน 2 ชาย วุฒิ ปวช. ช่างก่อสร้าง
  • ตำแหน่งช่างไม้ กองบิน 2 ชาย วุฒิม.ต้น - ม.ปลาย
  • ตำแหน่งช่างประปา กองบิน 2 ชาย วุฒิม.ต้น - ม.ปลาย

รับสมัครวันที่ วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ แผนกกำลัง กองบังคับการ กองบิน 2