บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( เพิ่มเติม )เรื่อง การดำเนินการบรรจุนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ทดแทนการสูญเสีย ปี 58 ตำแหน่งทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา

ประกาศ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ( เพิ่มเติม ) เรื่อง การดำเนินการบรรจุนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ทดแทนการสูญเสีย ปี 58 

ตำแหน่งทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน 6 อัตรา
- ช่างยานยนต์ล้อ ร.12 พัน.1 รอ. 1 อัตรา
- ช่างยานยนต์ล้อ ร. 12 พัน.2 รอ. 2 อัตรา
- ช่างยานยนต์สายพาน ร.12 พัน.3 รอ. 2 อัตรา
- ช่างยานยนต์ ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา
- ช่างซ่อมวิทยุ ร.12 รอ. 1 อัตรา


2.เสมียน จำนวน 5 อัตรา
- เสมียนพิมพ์ดีด ฝกพ.พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- เสมียนกองร้อย ร้อย.ตถ.2 พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- เสมียน พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 2 อัตรา
- เสมียนพระธรรมนูญ ร.12 รอ. 1 อัตรา


3.พลวิทยุ ช.พัน.2 รอ. 1 อัตรา

4.พลสูทกรรม ป.พัน.2 รอ. 1 อัตรา

5.พลขับ จำนวน 7 อัตรา
- พลขับรถ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 1 อัตรา
- พลขับรถ ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 2 อัตรา
- พลขับรถ ร.2 รอ. 1 อัตรา
- พลขับรถ ร.12 พัน.1 รอ. 2 อัตรา
- พลขับรถ ร.12 พัน.2 รอ. 1 อัตราคุณสมบัติของผู้สมัคร 
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเหนิด 
งดรับผู้ทีเกิดระหว่างปี 2537 - 2538 เนื่องจากจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ต้องคดีอาญา โดยเฉพาะยาเสพติดทุกประเภท 
บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย 
และไม่อยู่ในสมณเพศ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับสมัคร
1 สำเนาใบสุทธิ หรือใบประกาศนียบัตร
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
3 สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดา - มารดา ผู้ให้กำเหนิด พร้อมฉบับจริง
4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
5 สำเนาใบสำคัญทางทหาร พร้อมฉบับจริง


กำหนดการดำเนินการรับสมุคร และสอบคัดเลือก ฯ ดังนี้
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 14 และ 17 - 18 พ.ย.57 ในวันและเวลาราชการ 
สถานที่รับสมัคร ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพุธที่ 20 พ.ย.57
สอบภาควิชาการในวันสุกร์ที่ 21 พ.ย.57
ประกาศผลการสอบภาควิชาการ ในวันพุธที่ 26 พ.ย.57

ทดสอบร่างกายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.57
ตรวจร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.57
สอบภาคปฏิบัติในวันศุกร์ ที่ 28 พ.ย.57
สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.57
ประกาศผลสอบขั้นที่ 2 ( ขั้นสุดท้าย) ในวันพุธที่ 3 ธ.ค.57


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037 471438 ต่อ 63311 ในเวลาราชการ