บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานราชการ คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะและเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ช่างสาธารณูปโภค 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างสาธารณูปโภค 2 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 11280 บาท)
คุณสมบัติโดยสังเขป
  1. เพศชาย บิดามารดา สัญชาติไทย โดยกำเนิด
  2. เป็นทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
  3. การศึกษา ปวช.ช่างไฟฟ้าหรือช่างก่อสร้าง
  4. ไม่ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนหรือโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
รับสมัคร 8-16 ก.ย. 2557 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียด 0 4425 5530 - 9 ต่อ 22232

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น