Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)

ไม่มีความคิดเห็น
ประกาศกองทัพภาคที่ 3  เรื่อง รับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
---------------------------------
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร ทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 77 อัตรา (อัตราสิบเอก 75 อัตรา พลอาสาสมัคร 2 อัตรา)      

1. รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร : ผนวก ก
1.1 เสมียน , พลสูทกรรม , ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท. 710 , 711 , 716 , 717 , 760 ,768 , 990 , 940 , 941 , 111 , 113 ) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 29 อัตรา
1.2 พลขับรถ (ชกท.640,612) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 37 อัตรา
1.3 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 5 อัตรา
1.4 ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชกท.351 , 352) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
1.5 ช่างภาพ (ชกท.841) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
1.6 ช่างเชื่อม (ชกท.442) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
1.7 พลสารวัตร (ชกท.951) (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน 2 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา

ไม่มีความคิดเห็นไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ และสำนักพระธรรมนูญทหาร รับสมัครพนักงานราชการ

ไม่มีความคิดเห็น
กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คุณสมบัติ เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ฝ่ายขนส่ง กรมแพทย์ทหารอากาศ) รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย/หญิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่พนักงานธุรการ และผู้ช่วยการพยาบาล (กองเวชศาสตร์ป้องกัน) รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 รับสมัคร 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กรมยุทธการทหารอากาศ  (ชาย/หญิง)
 •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัคร 17-31 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
สำนักพระธรรมนูญทหาร (ชาย/หญิง)
 •  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 3-17 ก.ค. 57 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัด กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ 2557

ไม่มีความคิดเห็น
สำนักนโยบายและแผนกลาโหมรับสมัครสอบทหารกองหนุน อัตราพลอาสาสมัคร สังกัดกองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 
ตำแหน่งที่รับสมัคร รวมทั้งสิ้น 33 อัตรา (อัตราพลอาสาสมัคร)
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 1 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 4 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 2 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 2 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 2 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 1 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 2 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 5 อัตรา
 • พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตรที่ 3 กองร้อยทหารสารวัตรที่ 3 กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
 1.  เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 168 ซม. ผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ ปีที่ 5 (ได้ สด.3 หรือ สด.8 ตามแต่กรณี) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
 2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.ต้น หรือเทียบเท่า 
 3. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
 4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างจำเลยในคดีอาญา หรือต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นฐานลหุโทษ หรือโดยประมาท
การรับสมัครสอบ วันที่ 15-24 ก.ค. 57 เวลา 0900-1530 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองพันทหารสารวัตร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ซอยเทิดราชัน 39 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ


เนื้อหาวิชาที่สอบ
 • พรบ.จราจรทางบก
 • กฏหมายอาญาเบื้องต้น
 • วินัยทหารเรื่องการลาและการลงทัณฑ์
 • ความรู้ทางทหารทั่วไปไม่เกินระดับหมู่ (ตามหลักสูตรฝึกทหารใหม่)
ทดสอบร่างกาย วิ่ง 800 ม. ดันพื้น ลุก-นั่ง

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2558

ไม่มีความคิดเห็น
สาขาที่รับสมัครและจำนวนที่รับบรรจุ
 • แพทย์ศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
 1. เป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาญใช้ทุนให้รัฐบาลฯ จะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2557 และปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58
 2. อายุ 18- 35 ปี 
 3. สัญชาติไทย โดยกำเนิด บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่างเหมาะกันการเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร หรือ ทุพพลภาพ
 5. ไม่เคยจำคุกในคดีอาญาหรือ เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติด
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 สิงหาคม 2557 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารบังคับการ กรมแทพย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร 02 468 4003

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักดนตรี(ชาย) และนักร้อง(หญิง)

ไม่มีความคิดเห็น
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง นักดนตรี หมวดดนตรีไทย แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เพศชาย) วุฒิการศึกษา ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,005 บาท

2.ตำแหน่ง นักร้อง หมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เพศหญิง) วุฒิการศึกษา ม.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ 1,500 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 3-25  ก.ค. 2557 กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนก ธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โทร. 0 2475 4650

ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น