บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาเพื่อมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2558

สาขาที่รับสมัครและจำนวนที่รับบรรจุ
  • แพทย์ศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป 
  1. เป็นนักศึกษาผู้ทำสัญญาญใช้ทุนให้รัฐบาลฯ จะสำเร็จการศึกษาใน ปี 2557 และปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 58
  2. อายุ 18- 35 ปี 
  3. สัญชาติไทย โดยกำเนิด บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยก็ได้
  4. มีอวัยวะ รูปร่างเหมาะกันการเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร หรือ ทุพพลภาพ
  5. ไม่เคยจำคุกในคดีอาญาหรือ เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือมีประวัติเกียวข้องกับยาเสพติด
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 สิงหาคม 2557 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 2 อาคารบังคับการ กรมแทพย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร 02 468 4003

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารเรือ