บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็น พนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา


ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้
-พนักงานขับรถยนต์ ขส.ทบ. จำนวน 6 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกจำนวน 15 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ บชร.1 จำนวน 5 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ พัน.ขส.22 บชร.2 จำนวน 5 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต์ พัน.ขส.23 บชร.3 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
  • ทหารกองหนุนอายุ 22-27 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
  • มีใบอนุญาตขับรถ(ที่ออกโดยขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร)
  • ผู้สมัคร บิดาและมารดา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • การศึกษาระดับชั้น ม.6
รับสมัคร วันที่ 10 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2557 ในวันเวลาราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก ถ.ประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2241-0959 โทร ทบ.94515

ดูรายละเอียดการรับสมัครสอบกับกรมการขนส่งทหารบก ได้ที่นี่