บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557


ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 (update 10/4/57)
                            1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
                                 1.1 บุคคลพลเรือน
                                       - บุคคลตัวจริง
                                       - บุคคลตัวอะไหล่
                                       - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
                                  1.2 พลทหารกองประจำการ
                                       - บุคคลตัวจริง
                                       - บุคคลตัวอะไหล่
                                      - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
                             2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
                                        - บุคคลตัวจริง
                                        - บุคคลตัวอะไหล่
                                       - คำแนะนำการปฏิบัติขั้นตอนต่อไป
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2557 (update 14/3/57)
 - บุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ  (บัตรประจำตัวสอบสีขาว)    
กำหนดการสอบในรอบที่สอง
คำแนะนำ
  - พลทหารกองประจำการ พลอาสาฯ และ อาสาสมัครทหารพราน  (บัตรประจำตัวสอบสีฟ้า) 
กำหนดการสอบในรอบที่สองคำแนะนำ
  - พลทหารกองประจำการ พลอาสาฯ อาสาสมัครทหารพราน และ ทหารกองหนุน  (บัตรประจำตัวสอบสีฟ้าและสีเหลือง)  
กำหนดการสอบในรอบที่สองคำแนะนำ
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร   กรมยุทธศึกษาทหารบก