Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การกำลังสำรองรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

3 ความคิดเห็น
ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งเสมียนโรงเรียนรักษาดินแดน จำนวน 2 อัตรา
  • กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 0830 - 1130 และ 1300 - 1500 (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สถานที่รับสมัคร  ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 02-275-4504
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขอบคุณน้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น ที่นำข่าวมาแจ้ง

3 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายและหญิง

10 ความคิดเห็น
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 141 อัตรา ดังนี้
1.1 กรม ทพ.31 จำนวน 6 นาย
1.2 กรม ทพ.32 จำนวน 5 นาย
1.3 กรม ทพ.33 จำนวน 110 นาย
1.4 กรม ทพ.35 จำนวน 9 นาย
1.5 กรม ทพ.36 จำนวน 4 นาย
1.6 มว.ทพ.หญิง 32 จำนวน 7 นาย

10 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ 2556

ไม่มีความคิดเห็น
กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จำนวน 9 อัตรา ดังนี้.
1. ตำแหน่ง, คุณวุฒิ และจำนวนอัตราที่รับสมัคร ดังนี้.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ข่าวการรับสมัครทหารพราน(ชาย) ที่ยังรับสมัครอยู่ในห้วงนี้

7 ความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก facebook กองร้อยทหารที่สองศูนย์สอง
1.กองทัพภาคที่ 1 รับสมัคร อส.ทพ.ชาย ปฏิบัติงานใน กรม ทพ.11 หมดเขตวันที่ 18 มิ.ย. 56รายละเอียดการรับสมัคร
1.กองทัพภาคที่ 2 รับสมัคร อส.ทพ.ชาย ปฏิบัติงานใน กรม ทพ.22 หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 56รายละเอียดการรับสมัคร

แอดมินติดภารกิจหลักต้องขออภัยที่แจ้งข่าวล่าช้า

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

แจ้งข่าวแจ้งเพิ่มเติม หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร(15-06-2556 update)

16 ความคิดเห็น
ขอบคุณภาพจาก www.facebook.com/sakonnakhon
แจ้งกำหนดการรับสมัครจะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายและหญิงเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่จำกัดจำนวน
  • 2-11 ก.ค. 56 งานพระราชทานปริญญาบัตร ณ เวทีใหม่สวนอัมพร กรุงเทพฯ
  • 14-17 ก.ค. 56 งานพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง
  • 1ส.ค.-15 ต.ค. 56 ณ โรงเรียนเรียนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนาฯ ขยายเวลารับสมัครจากเดิม
ระเบียบการรับสมัครพลอาสาสมัครหญิง
ระเบียบการรับสมัครพลอาสาสมัครชาย
ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนเรียนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

16 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ประกาศกองทัพบกจะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุหน่วย พล.1 รอ. สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

7 ความคิดเห็น
ประกาศกองทัพบกจะเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตรเร่งรัด ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุหน่วย พล.1 รอ. สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  โทร 022976196,022414037
หมายเหตุ ขยายเวลาการรับสมัครฯ และสอบคัดเลือกฯ จากวันที่ 1-5 มิ.ย.56 เป็นวันที่ 1-16 มิ.ย.56 และสอบคัดเลือก จาก วันที่ 9 มิ.ย.56 เป็นวันที่ 23 มิ.ย.56

7 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น