บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การกำลังสำรองรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งเสมียนโรงเรียนรักษาดินแดน จำนวน 2 อัตรา
  • กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 0830 - 1130 และ 1300 - 1500 (เว้นวันหยุดราชการ)
  • สถานที่รับสมัคร  ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 02-275-4504
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ขอบคุณน้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น ที่นำข่าวมาแจ้ง