Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ข่าวการรับสมัครทหารพราน(ชาย) ที่ยังรับสมัครอยู่ในห้วงนี้

ขอบคุณภาพจาก facebook กองร้อยทหารที่สองศูนย์สอง
1.กองทัพภาคที่ 1 รับสมัคร อส.ทพ.ชาย ปฏิบัติงานใน กรม ทพ.11 หมดเขตวันที่ 18 มิ.ย. 56รายละเอียดการรับสมัคร
1.กองทัพภาคที่ 2 รับสมัคร อส.ทพ.ชาย ปฏิบัติงานใน กรม ทพ.22 หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 56รายละเอียดการรับสมัคร

แอดมินติดภารกิจหลักต้องขออภัยที่แจ้งข่าวล่าช้า

7 comments :

แสดงความคิดเห็น

ติดตามข่าวผ่าน Email