บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนักเรียนจ่าอากาศ (ไม่เป็นทางการ)

         
ให้ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบสุดท้าย ไปลงชื่อรับทราบผลการสอบและเหล่าทหาร การเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมทั้งรับเอกสาร และรับทราบกำหนดวันทำสัญญา จากเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

         ในกร ณที่ไม่สามารถมาลงชื่อรับทราบผลการสอบด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนได้ และหากไม่ลงชื่อตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
      สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต  “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ONLINE
   
กรุณาใส่เลขประจำตัวผู้สมัครสอบให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก รอบสุดท้าย
ตรวจสอบผลการสอบได้ที่นี่ http://www.atts.ac.th/

หรือ