บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศผลสอบ(รอบแรก)การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้ผ่านการสอบ ภาควิชาการให้ไปรายงานตัวและรับเอกสารการสอบรอบสองได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร 1011) ในวันที่ 17-19  เม.ย. 56 เวลา 0830-1530โดยนำ
  • บัตรประจำตัวสอบ 
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีหมายเลข 13 หลัก 
  • สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือหนังสือรองรับที่ระบุสาขาวิชาและคะแนนสะสม จำนวน 1 ชุด 
  • มาในวันรายงานตัว และรับกำหนดการสอบรอบสอง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร  0 2534 8587-91 ในวันเวลาราชการ 
หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์