บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครด้วยตนเอง จากวันที่ 18-28 มีนาคม 2556 เป็น วันที่ 18-22 มีนาคม 2556  
สามารถสมัครด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2 หมู่2 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02 534 8159, โทรสาร 02 534 5168