บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครสอบคัดเลือกทหารสารวัตรหญิงและพลสารวัตรชาย

ตำแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่
  • นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 อัตรา (หญิง อัตรา ร.อ.)รับเฉพาะทหารประจำการ
  • นายทหารประทวน จำนวน 5 อัตรา (หญิง อัตรา จ.ส.อ.และ ส.อ.) รับเฉพาะทหารประจำการ
  • พลอาสาสมัคร จำนวน 41 อัตรา แบ่งเป็น
       - หญิง  16 นาย อัตราพลอาสาสมัคร  โดยเป็น พลสารวัตรหญิง ทหารพรานหญิง ทหารพลร่มหญิง พนักงานราชการหญิง สังกัด กห.ลูกจ้างประจำหญิง สังกัด กห. และบุคคลพลเรือนอายุระหว่าง 18-24 ปี สถานภาพโสด
       - ชาย  25  นาย อัตราพลอาสาสมัคร  เป็นกองหนุนประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติโดยสังเขป 
เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. BMI อยู่ระหว่าง  18-23 กก./ ตร.ม. รอบเอวไม่เกิน 80 ซม. ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 170 ซม. BMI อยู่ระหว่าง  18-25 กก./ ตร.ม. รอบเอวไม่เกิน 90 ซม.
ไม่มีรอยสักเด่นชัดนอกร่มผ้า ไม่ตาบอดสี ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 56 เวลา 0830-1500 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการกองทัพไทย