บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ประจำปีงบประมาณ 2556 อัพเดท

รายละเอียดการรับสมัครทุกเหล่าสามารถดูได้ที่นี่
(เหลือรายละเอียดเหล่าสื่อสาร ที่หน่วยยังไม่แจ้ง)

เว็บไซด์ที่ตรวจดูรายละเอียดการสมัคร
1.เหล่าทหารราบ     จำนวน 200 อัตรา    www.INFANTRY-CENTER.COM ศูนย์การทหารราบ โทร.0-3254-2468 , 0-3254-2455-8 ต่อ 54018 , 54113
2.เหล่าทหารม้า   
จำนวน 100 อัตรา     www.cavalrycenter.com กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี 0-3622-1360, ต่อ 64210
3.เหล่าทหารปืนใหญ่   
จำนวน 120 อัตรา     http://artycenter.rta.mi.th ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 0-3648-6433-4 ต่อ 39023 ตั้งแต่วันที่ 14-23 ม.ค. 56 เวลา 0830 - 1630 
4.เหล่าทหารช่าง   
จำนวน 100 อัตรา     http://engrdept.com กองกำลังพล ศูนย์การทหารช่าง ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี  โทร. 0-3233-7014 , 0-3233-3388 ต่อ 53125 ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 56 เวลา 0830 - 1630
5.เหล่าทหารสื่อสาร   
จำนวน 50 อัตรา     http://signal.rta.mi.th กองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร 0-2297-6102 , และ 0-2297-5490 ตั้งแต่วันที่ 16-31 ม.ค.56 เวลา 0830-1630
 

ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมยุทธศึกษาทหารบก http://www.atc-rta.com