บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหาร (ทหารบก) ในห้วงนี้ ม.ค.- ก.พ. 56


1. กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เข้ารับราชการเป็นทหารชั้นประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปวช.ช่างศิลป์ 1 อัตรา และปวช.ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา) รับสมัครด้วยตนเองที่ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556  

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

2.กองทัพภาคที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา อายุ 18-40 ปี ชายหรือหญิง การศึกษา ม.ต้นหรือเที่ยบเท่า รับสมัคร 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

3. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เข้ารับราชการเป็นทหารชั้นประทวน อัตราสิบเอก จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปวช.บัญชี หรือพณิชยการอื่นที่มีศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) รับสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กทม. ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2556  
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ขอบคุณ น้องผู้ชายเปื้อนฝุ่น www.dekdude.com ที่ช่วยแจ้งข่าว